Privacy & Cookies

Versie 2.0 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19-05-2018.

Kinderdagverblijf Queeny, gevestigd aan Kalslagerring 17, 2151 TA Nieuw-Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kinderdagverblijf Queeny Kalslagerring 17 2151 TA Nieuw-Vennep 0252 – 67 61 77 Jessica Melkert is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderdagverblijf Queeny zij is te bereiken via info@queeny.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderdagverblijf Queeny verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderdagverblijf Queeny verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kinderdagverblijf Queeny verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Kinderdagverblijf Queeny verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinderdagverblijf Queeny neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderdagverblijf Queeny bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel: Uitvoeren van onze diensten en werkzaamheden

Type gegevensBewaartermijnReden
Voor- en achternaam7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geslacht7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geboortedatum7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geboorteplaats7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Adresgegevens7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Telefoonnummer7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
E-mailadres7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
burgerservicenummer (BSN)7 jaarWettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Bankrekeningnummer7 jaart.b.v. voeren administratie

Doel: Presenteren, bijhouden, monitoren van deze website:

Type gegevensReden
IP adreszie onderstaand overzicht
Locatiegegevenszie onderstaand overzicht
Gegevens over uw activiteiten op onze websitezie onderstaand overzicht
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heenzie onderstaand overzicht
Lijst met contactgegevens van de klant via een appzie onderstaand overzicht
Internetbrowser en apparaat typezie onderstaand overzicht

Opmerking: Persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website (www.queeny.nl) zoals e-mailadres, voor- en achternaam worden niet bewaard in een database.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderdagverblijf Queeny verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kinderdagverblijf Queeny blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sub processorPurposeLocation of data and/ or Applicable data protection
ROSAAdministratieOffline applicatie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderdagverblijf Queeny en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@queeny.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kinderdagverblijf Queeny wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderdagverblijf Queeny neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jessica Melkert (info@queeny.nl).