Personeelsbeleid

Kinderdagverblijf Queeny hanteert de wettelijke leidster-kind ratio. Dat wil zeggen:

  • 1 leidster voor 4 kinderen in de leeftijd van 0 – 1 jaar
  • 1 leidster voor 6 kinderen in de leeftijd van 1 – 2,5 jaar
  • 1 leidster voor 8 kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar

In de praktijk komt dit neer op 2 gediplomeerde leidsters per groep. Eventueel met een 2de of 3de jaars stagiaire. De leidsters op Queeny hebben allemaal een opleiding in de kinderopvang genoten, op minimaal MBO niveau. Tevens werkt Queeny met stagiaires die minimaal 10 maanden stage lopen en een opleiding volgen voor sociaal Pedagogisch werker. Wij kiezen bewust voor een langere stageperiode om de continuïteit voor de kinderen te waarborgen.

Opleidingen

Alle leidsters hebben binnen Queeny tenminste een MBO SPW3 diploma. Verder hebben we met elkaar de nodige cursussen gevold en besteed Queeny hier gedurende het jaar ook aandacht aan. De ene keer op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, de andere keer over de communicatie tussen ouders en leidsters en de laatste keer hebben de leidsters van de peutergroep een schmink cursus gevolgd.

Verder heeft een leidsters een opleiding tot praktijk opleider gevolgd en ondersteunt de stagiaires in hun leerperiode op Queeny.

Er zijn 3 leidsters met een BHV- diploma en alle leidsters hebben hun kinder-ehbo diploma. Deze twee diploma’s herhalen we jaarlijks in teamverband.

Onze leidsters

De leidsters staan op een vaste groep, wat wel zo nu en dan eens veranderd om de eigen kennis aan te vullen en zo vertrouwt te raken met alle leeftijdgebieden. Maar ook bij ziekte en vakantie vangen de leidsters en de directeur dit met elkaar op. Zo kennen wij alle kinderen en hun ouders en is het voor de kinderen ook niet zo’n overgang naar de volgende groep.

Verder werkt Queeny samen met een professionele yoga lerares, haar naam is Marije van der Heerik en zij heeft haar eigen bedrijf in kinderyoga voor meer informatie hierover kun je gaan naar: www.kinderyoga-hoofddorp.nl.

Ook hebben wij een samenwerking met Alert4you. Dit is een nieuw project gestimuleerd vanuit de gemeente Haarlemmermeer om kinderdagverblijven te helpen bij kinderen met gedrags- en of ontwikkelingsproblemen. Judith van Ramshorst is een van de orthopedagogisch medewerkers van het MOC ‘t Kabouterhuis en heeft ruime ervaring in het begeleiden van kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Zij komt iedere 6 weken een ochtend meekijken op Queeny. Zij denkt mee en adviseert om het kind de juiste begeleiding te geven. De ouders geven hier vooraf wel of niet hun toestemming voor.

Wilt u een rondleiding op Kinderdagverblijf Queeny?

Wilt u een rondleiding op Kinderdagverblijf Queeny? Meld u nu vrijblijvend aan. U kunt ons bereiken op 0252 - 67 61 77 of ga naar het aanmeldformulier.

Kinderdagverblijf Queeny

QueenyT: 0252 – 67 61 77
E: info@queeny.nl

KvK 34135508
LRK 517482733

Openingstijden
Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 18.00.

Wij zijn gesloten op:

  • Alle officiële feestdagen
  • Goede Vrijdag
  • 5 mei (om de vijf jaar)
  • Dag na Hemelvaart
  • Op 5 december sluiten we om 17:00 uur
  • Van 24 december om 17:00 uur t/m Nieuwjaarsdag

Kinderdagverblijf Queeny
Kalslagerring 17
2151TA Nieuw Vennep

Contact met Queeny

T: 0252 – 67 61 77
E: info@queeny.nl

KvK 34135508

Kinderdagverblijf Queeny
Kalslagerring 17
2151TA Nieuw Vennep