Het pedagogisch klimaat

Het kind staat centraal. Dit houdt in dat Queeny bij alle besluiten die worden genomen, nagaat of het belang van het kind ermee wordt gediend. We werken vanuit een visie dat ieder kind bijzonder en de moeite waard is; hiermee bevorderen wij een positief zelfbeeld. Een positieve benadering van de kinderen is dan ook een vanzelfsprekend onderdeel in de omgang met de kinderen.

Queeny heeft b.v. een dikke duimenkaart voor kinderen die net een klein duwtje nodig hebben in bepaalde ontwikkelingen. Ook proberen wij de zelfstandigheid van de kinderen – op hun eigen niveau – te stimuleren. Door ze b.v. zelf hun jasjes en schoentjes aan te laten trekken en wanneer dit niet lukt helpen we ze een handje, maar niet gelijk, zodat zij de ruimte krijgen dit zelf te proberen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat vooral baby”s niet al te veel extra prikkels krijgen; zo zoeken wij altijd naar het antwoordt waarom huilt dit kind en hoe kunnen wij het daarbij helpen rustig te worden zodat het op de groep ook rustig blijft voor de andere baby’s en verder bouwen we de nodige rust en regelmaat in en daarmee de herkenbaarheid voor baby’s die ervoor zorgt dat ze zich veilig en vertrouwd voelen. Het team is zich zeer bewust van het eigen functioneren in het belang van het pedagogisch klimaat binnen Queeny.

Alleen de beste kwaliteit

Goede kwaliteit van de opvang binnen Queeny wordt in eerste instantie bereikt door de aanwezigheid van deskundige pedagogisch medewerkers met hart voor de kinderen. De kinderen zijn gebaat bij een professionele aanpak van de leidsters. Zij kunnen zich optimaal ontwikkelen dankzij zowel individuele aandacht van de leidsters door b.v. lekker op schoot een boekje lezen of even knuffelen maar ook samen een puzzel maken en met een baby bellenblazen, als het functioneren in groepsverband zoals samen aan tafel voor een boterham en even op elkaar wachten totdat iedereen zijn broodje heeft om dan vervolgens samen te zingen en de maaltijd te beginnen.

Kinderen moeten zich veilig voelen

Als uitgangspunt geldt dat kinderen zich veilig moeten voelen bij Queeny. Dit stimuleren we door bepaalde vaste gewoonten en regelmaat. Andere basisregels zijn het serieus nemen van de kinderen en het stimuleren van de zelfstandigheid. Als directeur ben ik dagelijks op de werkvloer aanwezig en houd al deze aspecten goed in de gaten. Doordat Queeny klein is en maar 1 locatie heeft zit ik zelf overal bovenop en weet ik dat de afspraken, het beleid en de protollen goed worden nageleefd. Door dit alles goed uit te voeren kunt u met een gerust hart zorg en werk combineren, waar kinderopvang voor staat!

Voorbeelden van protocollen zijn:

 • Meldcode kindermishandeling
 • Protocol medicijntoediening
 • Protocol hygiëne
 • Protocol vermissing
 • Protocol sterfgevallen
 • Protocol wiegendood
 • Protocol brandveiligheid

Jaarlijks en na veranderingen worden de Risico inventarisaties over veiligheid en hygiëne geactualiseerd. Deze RI’s en de daarbij behorende plan van Aanpak maar ook alle andere protocollen liggen op kantoor en kunt u te alle tijden inzien.

Wilt u een rondleiding op Kinderdagverblijf Queeny?

Wilt u een rondleiding op Kinderdagverblijf Queeny? Meld u nu vrijblijvend aan. U kunt ons bereiken op 0252 - 67 61 77 of ga naar het aanmeldformulier.

Kinderdagverblijf Queeny

QueenyT: 0252 – 67 61 77
E: info@queeny.nl

KvK 34135508
LRK 517482733

Openingstijden
Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 18.00.

Wij zijn gesloten op:

 • Alle officiële feestdagen
 • Goede Vrijdag
 • 5 mei (om de vijf jaar)
 • Dag na Hemelvaart
 • Op 5 december sluiten we om 17:00 uur
 • Van 24 december om 17:00 uur t/m Nieuwjaarsdag

Kinderdagverblijf Queeny
Kalslagerring 17
2151TA Nieuw Vennep

Contact met Queeny

T: 0252 – 67 61 77
E: info@queeny.nl

KvK 34135508

Kinderdagverblijf Queeny
Kalslagerring 17
2151TA Nieuw Vennep