Het pedagogisch klimaat

Bij kinderdagverblijf Queeny staat het kind centraal.
Dat houdt in dat bij alle te nemen besluiten éérst wordt overwogen of het belang van het kind daarmee is gediend.

Wij werken vanuit de visie dat elk kind bijzonder en de moeite waard is en daarmee wordt een positief zelfbeeld bevorderd. Het positief benaderen van de kinderen is dan ook een vanzelfsprekend iets bij Queeny.

 

Steunen en stimuleren van het kind

De stickerkaart als beloning wordt bijvoorbeeld gebruikt voor kinderen die in bepaalde ontwikkelingen een duwtje in de rug kunnen gebruiken.
Zelfstandigheid stimuleren gebeurt o.a. door kinderen zelf te laten proberen hun jas of schoenen aan te laten trekken. Lukt dat niet dan helpen wij uiteraard, maar het kind krijgt eerst de ruimte om dingen zelf uit te vinden.

Rust en regelmaat

Het is belangrijk dat baby’s niet al te veel extra prikkels krijgen. Wij zoeken altijd naar de reden waaróm een kind huilt en hoe wij kunnen helpen om het kind zich weer fijn te laten voelen. Op die manier proberen we het ook fijn te houden voor de andere baby’s.

Het inbouwen van rust en regelmaat zorgt ervoor dat baby’s zich veilig en vertrouwd voelen. Het team is zich zeer bewust van het eigen functioneren, in het belang van het pedagogisch klimaat binnen Queeny.

Kwaliteit in pedagogiek

De goede kinderopvang binnen Queeny begint bij de professionaliteit van de pedagogisch medewerkers. De ontwikkeling van het kind vindt niet alleen plaats thuis bij de ouders, maar ook op het kinderdagverblijf.
Even fijn op schoot bij de leidster, een boekje lezen, knuffelen, of samen een puzzel maken.
Een baby verschonen, met een peuter bellenblazen of met een groepje peuters aan tafel zitten en als iedereen zijn broodje heeft zingend aan de maaltijd beginnen.

Op zowel individueel gebied als in groepsverband is een Queeny-leidster deskundig.

Kinderen moeten zich veilig voelen

Een duidelijke zin én een harde eis voor Queeny.
Veiligheid wordt o.a. gestimuleerd door vaste gewoonten en regelmaat.

Het is belangrijk om het kind serieus te nemen en te respecteren. Zelfstandigheid, nieuwsgierigheid en creativiteit stimuleren wij.
De directeur bevindt zich dagelijks tussen leidsters en kinderen en houdt al deze aspecten in de gaten.

Omdat Queeny een klein kinderdagverblijf is, is alles heel goed te overzien, óók het naleven van protocollen en beleid.

Welke protocollen zijn er bij Queeny?

Jaarlijks – en na iedere wijziging – worden risico-inventarisaties (RI’s) over veiligheid en hygiëne geactualiseerd.
Deze RI’s, de daarbij behorende Plannen van Aanpak en de protocollen liggen ter inzage op ons kantoor.

De protocollen die wij volgen zijn o.a.:

  • meldcode kindermishandeling
  • protocol medicijntoediening
  • protocol hygiëne
  • protocol vermissing
  • protocol sterfgevallen
  • protocol wiegendood
  • protocol brandveiligheid

Vanaf januari 2019 is met intreding van de nieuwe IKK wet een pedagogisch coach en beleidsmedewerker verplicht gesteld op iedere kinderopvang. Deze coach beschikt over een apart behaald diploma op HBO niveau en moet er mede voor zorgen dat door middel van onder andere coaching on the job de kwaliteit in de kinderdagverblijven nog meer zal stijgen.

Queeny heeft sinds januari 2021 Ivon Knopper als pedagogisch coach. Zij loopt mee op de groepen en kijkt en luistert goed waar de behoefte ligt voor haar coachinguren bij de leidsters. 

Wilt u een rondleiding op kinderdagverblijf Queeny?

Meld u vrijblijvend aan. Wij zijn te bereiken op 0252-676177 voor locatie Nieuw Vennep en 023-5100153 voor locatie Heemstede, maar u kunt ook het aanmeldformulier invullen.

Kinderdagverblijf Queeny

QueenyE: info@queeny.nl

KvK 34135508
LRK 517482733

Openingstijden

  • Locatie Nieuw-Vennep: maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 18.00.
  • Locatie Heemstede: maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 17.30.

Contact met Queeny

E: info@queeny.nl

KvK 34135508

Kinderdagverblijf Queeny

Locatie Nieuw-Vennep

Kalslagerring 17
2151TA Nieuw-Vennep
T: 0252 – 67 61 77

 

Locatie Heemstede

Hageveld 15
2102 LM Heemstede
T: 023 – 5100153