Klachtenprocedure kinderdagverblijf Queeny

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een bepaalde gang van zaken. Volgens de wet is elke instelling voor kinderopvang verplicht een klachtenreglement te hebben en een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen.

 • Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de informatie over de wachtlijst, de manier waarop u te woord bent gestaan, op financiële aspecten of op zaken die zich in het kinderdagverblijf afspelen.
 • Een klacht is elke uiting van onvrede van u als klant over de wijze waarop u bent behandeld door de directie of door een medewerk(st)er over een verleende dienst die door u als onjuist wordt ervaren.

U heeft een klacht over Queeny. Hoe verder?

De eerste en vaak snelste mogelijkheid om uw klacht kenbaar te maken is bij de betreffende leidster van de groep. Ook kunt u uw klacht indienen bij de oudercommissie van Queeny.
Mocht u beide stappen niet willen nemen, of u komt er met hen niet uit dan kunt u zich richten tot de directeur (hierna de houder van kinderdagverblijf Queeny genoemd).

 • Een klacht dient altijd schriftelijk vastgelegd te worden.
 • De klacht wordt zorgvuldig onderzocht door de houder, die ervoor zorgt dat de ouder zoveel mogelijk op de hoogte gehouden wordt over de voortgang van de behandeling.
 • Rekening houdend met de aard van de klacht wordt die zo snel mogelijk afgehandeld, met een maximaal termijn van 6 weken na het schriftelijk indienen van de klacht.
 • De houder verstrekt binnen deze termijn een schriftelijk en van redenen voorzien oordeel op de klacht aan de ouder. In het oordeel wordt een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Mocht dit alles niet leiden tot een passende oplossing van de klacht dan kunt u zich als ouder richten tot de Geschillencommissie kinderopvang.
Deze onafhankelijke commissie zal uw klacht verder in behandeling nemen en volgens hun procedure de klacht afhandelen.

De directeur kan de volgende beslissing nemen:

 • concluderen dat de bemiddeling is geslaagd, de klacht ongegrond verklaren;
 • een interne beleidsverandering instellen;
 • een disciplinaire maatregel nemen tegen de betrokken medewerk(st)er(s) van Queeny;
 • eventueel schadeloosstelling bewerkstelligen.

Kinderdagverblijf Queeny

QueenyE: info@queeny.nl

KvK 34135508
LRK 517482733

Openingstijden

 • Locatie Nieuw-Vennep: maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 18.00.
 • Locatie Heemstede: maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 17.30.

Contact met Queeny

E: info@queeny.nl

KvK 34135508

Kinderdagverblijf Queeny

Locatie Nieuw-Vennep

Kalslagerring 17
2151TA Nieuw-Vennep
T: 0252 – 67 61 77

 

Locatie Heemstede

Hageveld 15
2102 LM Heemstede
T: 023 – 5100153