Oudercommissie

Queeny heeft een actieve oudercommissie die bestaat uit 3 leden die zich inzetten voor het behoud van kwaliteit en die bijdragen aan verbeteringen.

Voorzitter: Joanne. De voorzitter bereidt de vergadering voor, leidt de vergadering en is in eerste instantie contactpersoon voor het kindercentrum en woordvoerder op ouderavonden. Een voorzitter heeft als belangrijkste taak om alle leden bij de besluitvorming te betrekken.

Secretaris: Joyce. De secretaris notuleert bij vergaderingen. Administreren en vaststellen van de agenda en ondersteuning van alle activiteiten.

Penningmeester: Lisanne. De penningmeester verzorgt de cijfermatige overzichten en beheert het festiviteitenbudget. Zorgt voor een kaart/attentie bij verjaardagen, afscheid, geboorte kinderen van oudercommissieleden, personeel en stagiaires. Tevens coördineert zij de ‘dag van de leidster’.

 

Oudercommissie Queeny

De oudercommissie is bereikbaar via e-mailadres: oc@queeny.nl

De oudercommissie (OC) heeft een belangrijke functie in het adviseren (gevraagd en ongevraagd) bij belangrijke onderwerpen. In het reglement van de oudercommissie staan werkwijze en bevoegdheden uitgebreid beschreven. Dit reglement ligt ter inzage op kantoor en wordt geactualiseerd door de oudercommissieleden .

Onderwerpen die worden besproken zijn:

  1. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten en inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding;
  2. Prijswijzigingen;
  3. Pedagogisch beleidsplan;
  4. Voeding;
  5. Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  6. Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;
  7. Openingstijden;
  8. Vaststelling/wijziging van een klachtenregeling en aanwijzen leden van de klachtencommissie;

Deze taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld in het Reglement oudercommissie dat is gebaseerd op de wettelijke eisen vanuit de Wet kinderopvang. Het Huishoudelijk reglement beschrijft de praktische werkwijze van de OC zoals de vergaderfrequentie en taken van de commissieleden.
De OC komt ongeveer zesmaal per jaar bij elkaar waarbij Jessica meestal aanwezig is om informatie uit te wisselen over alles binnen Queeny. Ook legt zij tijdens deze vergaderingen vraagstukken neer waar de oudercommissie over meedenkt.

In de nieuwsbrief van Queeny, die om de maand verschijnt, schrijft de oudercommissie altijd een actueel stukje over wat er de afgelopen maanden is besproken en/of gedaan. Daardoor blijven ouders op de hoogte over het wel en wee binnen Queeny en de oudercommissie.

Wilt u een rondleiding op kinderdagverblijf Queeny?

Meld u vrijblijvend aan. Wij zijn te bereiken op 0252-676177 voor locatie Nieuw Vennep en 023-5100153 voor locatie Heemstede, maar u kunt ook het aanmeldformulier invullen.

Kinderdagverblijf Queeny

QueenyE: info@queeny.nl

KvK 34135508
LRK 517482733

Openingstijden

  • Locatie Nieuw-Vennep: maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 18.00.
  • Locatie Heemstede: maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 17.30.

Contact met Queeny

E: info@queeny.nl

KvK 34135508

Kinderdagverblijf Queeny

Locatie Nieuw-Vennep

Kalslagerring 17
2151TA Nieuw-Vennep
T: 0252 – 67 61 77

 

Locatie Heemstede

Hageveld 15
2102 LM Heemstede
T: 023 – 5100153