Oudercommissie

Queeny heeft een actieve oudercommissie die bestaat uit 3 tot 4 leden die zich inzetten voor het behoud van de kwaliteit en het bijdragen aan verbeteringen.

Voorzitter: Yvonne. De voorzitter bereidt de vergadering voor, leidt de vergadering en is in eerste instantie contactpersoon voor het kindercentrum en woordvoerder op ouderavonden. Een voorzitter heeft als belangrijkste taak om alle leden bij de besluitvorming te betrekken.

Secretaris: Carla. De secretaris notuleert bij vergaderingen. Administreren en vaststellen van de agenda en ondersteunt alle activiteiten.

Penningmeester: Marjoleine. De penningmeester verzorgt de cijfermatige overzichten, beheert het festiviteitenbudget. Zorgt voor een kaart/attentie bij verjaardagen, afscheid, geboorte kinderen van oudercommissieleden, personeel en stagiaires. Tevens coördineert zij de dag van de leidster.

 

Oudercommissie

De oudercommissie kunt u bereiken via onderstaande e-mailadres: oc@queeny.nl

De oudercommissie heeft een belangrijke functie in het adviseren (gevraagd en ongevraagd) bij belangrijke onderwerpen. In het reglement van de oudercommissie staat de werkwijze en bevoegdheden uitgebreid beschreven. Dit reglement ligt ter inkijken op kantoor en wordt geactualiseerd door de oudercommissieleden .

Onderwerpen die worden besproken zijn:

 1. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, Groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten en inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
 2. Prijswijzigingen
 3. Pedagogisch beleidsplan;
 4. De voeding
 5. Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
 6. Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;
 7. Openingstijden;
 8. Vaststelling/wijziging van een klachtenregeling en aanwijzen leden van de klachtencommissie; Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Deze taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld in het Reglement oudercommissie en is gebaseerd op de wettelijke eisen vanuit de Wet kinderopvang. Het Huishoudelijk reglement beschrijft de praktische werkwijze van de OC zoals de vergader frequentie en taken van de commissieleden.
De OC komt ongeveer 6 maal per jaar bij elkaar waarbij Jessica meestal aanwezig is om informatie uit te wisselen over alles binnen Queeny. Ook legt zij tijdens deze vergaderingen vraagstukken neer waar de oudercommissie over mee denkt.

In de nieuwsbrief van Queeny die om de maand verschijnt schrijft de oudercommissie ook altijd een actueel stukje over wat er de afgelopen maanden is besproken en of gedaan. Hierdoor blijft u op de hoogte over het wel en wee binnen Queeny en de oudercommissie.

Wilt u een rondleiding op Kinderdagverblijf Queeny?

Wilt u een rondleiding op Kinderdagverblijf Queeny? Meld u nu vrijblijvend aan. U kunt ons bereiken op 0252 - 67 61 77 of ga naar het aanmeldformulier.

Kinderdagverblijf Queeny

QueenyT: 0252 – 67 61 77
E: info@queeny.nl

KvK 34135508
LRK 517482733

Openingstijden
Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 18.00.

Wij zijn gesloten op:

 • Alle officiële feestdagen
 • Goede Vrijdag
 • 5 mei (om de vijf jaar)
 • Dag na Hemelvaart
 • Op 5 december sluiten we om 17:00 uur
 • Van 24 december om 17:00 uur t/m Nieuwjaarsdag

Kinderdagverblijf Queeny
Kalslagerring 17
2151TA Nieuw Vennep

Contact met Queeny

T: 0252 – 67 61 77
E: info@queeny.nl

KvK 34135508

Kinderdagverblijf Queeny
Kalslagerring 17
2151TA Nieuw Vennep